Sposób cięcia krzewów owocowych zależy od tego, na jakich pędach roślina kwitnie i potem owocuje. Porzeczki czerwona i biała owocują na krótkopędach wyrastających z dwu-czteroletnich gałązek, a czarna – na pędach rocznych lub dwuletnich. Czarną porzeczkę należy więc nieustannie odmładzać, a pozostałym pozwolić wyprowadzić kilkuletnie pędy i dopiero te przycinać, aby wydawały wiele krótkopędów. Podobnie jak czerwoną porzeczkę trzeba prowadzić agrest. Aronia owocuje i na pędach jednorocznych, i na trzy-pięcioletnich z krótkopędami. Można ją ciąć zarówno wiosną, jak i jesienią. Większość odmian malin owocuje na dwuletnich pędach, więc należy je prowadzić w dwuletnim cyklu rozwoju. Po posadzeniu na wiosnę przycinamy pędy przy ziemi, wyrosną wtedy te, które zaowocują w następnym roku. Latem po zebraniu owoców trzeba wyciąć pędy owocujące; pozostawiamy tylko młode, które dadzą plon za rok.